Algemeen reglement

Inhoud

Het algemeen reglement van inwendige orde werd ingevoerd door de Raad van Bestuur van de club en goedgekeurd op de bestuursvergadering van 8 mei 2008. Dit reglement wordt van kracht vanaf de datum van verschijning, zijnde 15 mei 2008 en blijft in voege tot het gewijzigd wordt volgens de voorschriften hierin bepaald.

 • Artikel 1: toepassingsgebied
 • Deel A: de leden
  • Artikel 2: soorten leden
  • Artikel 3: voorwaarden toetreding gewoon lid
  • Artikel 4: voorwaarden toelating bestuurslid
  • Artikel 5: aanleiding tot sancties
  • Artikel 6: klachten en grieven
  • Artikel 7: opzeg lidmaatschap
 • Deel B: de bestuursleden
  • Artikel 8: ambtstermijn
  • Artikel 9: taakverdeling en kandidaturen
  • Artikel 10: geldigheid stemming
  • Artikel 11: beroep tegen beslissingen
  • Artikel 12: rechten en voordelen
  • Artikel 13: frequentie vergadering en afwezigheid
 • Deel C: taken binnen het bestuur
  • Artikel 14: voorzitter
  • Artikel 15: ondervoorzitter
  • Artikel 16: secretaris
  • Artikel 17: hulpsecretaris
  • Artikel 18: penningmeester
 • Deel D: de gedragscode
  • Artikel 19 algemene gedragscode
  • Artikel 20: lidmaatschap
  • Artikel 21: kledij en hygiëne
  • Artikel 22: tijdens de lessen
  • Artikel 23: in de dojo en op de tatami
  • Artikel 24 : sportief reglement
  • Artikel 25: graadverhogingen
 • Deel E: sancties
  • Artikel 26: sancties tegen gewone leden
  • Artikel 27: sancties tegen bestuursleden en trainers
 • Deel F: de trainers
  • Artikel 28: de trainers

Artikel 1: toepassingsgebied

Het algemeen reglement van inwendige orde, opgesteld door de Raad van Bestuur van de VZW Judoclub Kohoro Kwai Lebbeke en door de Raad van Bestuur goedgekeurd met een 2/3 meerderheid, bepaalt de bevoegdheden en de betrekkingen van het dagelijks bestuur en de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de judoclub. Elk bestuurslid zal derhalve in het bezit gesteld worden van één exemplaar van dit reglement en er zal steeds minstens één exemplaar ter inzage zijn van de leden. Ieder lid of bestuurslid dient zich naar de voorschriften van dit reglement te schikken en de onwetendheid van deze bepalingen zal nooit als verontschuldiging worden aanvaard.
Dit reglement van inwendige orde is van toepassing vanaf zijn datum van verschijning, nadat de Raad van Bestuur het heeft goedgekeurd met een 2/3 meerderheid. Het reglement blijft van kracht tot op het ogenblik dat de Raad van Bestuur het met een 2/3 meerderheid beslist te wijzigen. Daarom zullen alle aanvullingen of wijzigingen aan dit reglement worden toegevoegd.