Verzekering

Verzekering VJF

Elk lid geniet door middel van diens lidmaatschap bij de Vlaamse Judofederatie (VJF) een verzekering bij Ethias. Vanaf 2018 werd de bijdrage hiervoor verhoogd naar € 40, dit heeft echter geen invloed op het lidgeld.

Wat te doen bij ongeval?

Bij een sportongeval dient binnen de 48 uur aangifte te worden gedaan van een eventuele kwetsuur met behulp van het vereiste aangifteformulier bij:

Ethias
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt.

Het aangifteformulier kan U op ieder moment op het secretariaat bekomen.

Verzekering

Elk lid geniet door middel van diens lidmaatschap bij de Vlaamse Judofederatie een verzekering bij Ethias die volgende polissen omvat:

  • Leden tijdens het uitoefenen van de sport: 45138404
  • Leden tijdens activiteiten ter promotie van de sport: 45138408
  • Leden bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk: 4515458

Opgelet: Ouders die kinderen op eigen initiatief naar een training of tornooi brengen kunnen niet van deze verzekeringspolissen genieten.

Een samenvattend overzicht van deze polissen kan u in bijhorende brochure raadplegen.