Welkom

Judoclub Kohoro Kwai Lebbeke

Judoclub Kohoro Kwai Lebbeke bestaat sinds 2015 reeds 50 jaar. “Het Ontmoetingscentrum” te Wieze is sinds vele jaren onze vaste stek op woensdag- en vrijdagavond. In 2008 ging onze feitelijke vereniging over naar vzw. Tevens geniet onze club een officiële erkenning als sportclub, in overeenstemming met de besluiten van de Vlaamse regering inzake erkenning van sportverenigingen, en daarenboven zijn we erkend door de Gemeentelijke Sportdienst te Lebbeke.
Vanaf 1 september 2013 mogen wij ons “Jeugdvriendelijke Judoclub VJF” noemen en bijhorend kwaliteitslabel gebuiken als beloning voor onze kwalitatieve jeugdwerking. Het label is een garantie vanuit de VJF dat onze club aan de vereiste criteria voldoet om van een minimale kwaliteit ten aanzien van onze (jeugd)leden te kunnen spreken.

Zetel
Judoclub Kohoro Kwai Lebbeke VZW Hogebrug 49 9280 Denderbelle

Secretariaat
Judoclub Kohoro Kwai Lebbeke VZW
Kapittelstraat 50
9310 Moorsel-Aalst
0495 27 60 99

Email: info@judolebbeke.be

 

Verzekering

Elk lid geniet door middel van diens lidmaatschap bij de Vlaamse Judofederatie een verzekering bij Ethias die volgende polissen omvat:

  • Leden tijdens het uitoefenen van de sport: 45138404
  • Leden tijdens activiteiten ter promotie van de sport: 45138408
  • Leden bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk: 4515458

Opgelet: Ouders die kinderen op eigen initiatief naar een training of tornooi brengen kunnen niet van deze verzekeringspolissen genieten.

Een samenvattend overzicht van deze polissen kan u in bijhorende brochure raadplegen.

Lidgeld

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt sinds januari 2019, 115 euro, verzekering en lesgeld inbegrepen.

De betaling van het lidgeld dient via overschrijving te gebeuren ter attentie van Judoclub Kohoro Kwai Lebbeke VZW op rekeningnummer BE 46 6528 3992 8136 .
Het is aan te bevelen de betaling tijdig uit te voeren om verzekerd te blijven, zoniet zullen de trainers genoodzaakt zijn U deelname aan de trainingen te ontzeggen.

Personen die beschikken over een Vrijetijdspas van de gemeente Lebbeke betalen jaarlijks 70 euro. Alle informatie met betrekking tot de Vrijetijdspas kan U bekomen bij het OCMW Lebbeke op het telefoonnummer 052-38.16.32.

Voorts geniet elk lid een gedeeltelijke terugbetaling van het jaarlijkse lidgeld via de mutualiteit waarbij hij/zij aangesloten is. U kan de vereiste documenten om in aanmerking te komen voor dit sportvoordeel hier downloaden of aanvragen bij het secretariaat.

 
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Neutraal Ziekenfonds

Onafhankelijk Ziekenfonds  

Christelijke Mutualiteit

Liberale Mutualiteit

Socialistische Mutualiteit

Partena Ziekenfonds

Spoorwegbedienden Mutualiteit