Verzekering VJF

Elk lid geniet door middel van diens lidmaatschap bij de Vlaamse Judofederatie (VJF) een verzekering bij Ethias. Vanaf 2018 werd de bijdrage hiervoor verhoogd naar € 40, dit heeft echter geen invloed op het lidgeld.

Comments are closed.