Zoek

Corona update

Beste judoka’s,

Het corona-virus heeft ons in een serieuze houdgreep.  Als Bestuur hadden we gedacht om na de paasvakantie te kunnen herbeginnen doch U zult begrijpen dat dit, rekening houdend met de verschillende maatregelen die nog lopen, niet mogelijk zal zijn.  We hebben dan ook besloten om de sluitingsperiode te verlengen tot 05 mei.  Dit wil zeggen, op voorwaarde dat dit praktisch toegelaten en mogelijk is, zouden we herbeginnen op woensdag 06 mei.  Hierbij spelen een aantal factoren (die niet tot onze bevoegdheid behoren) een grote rol.  We volgen dit op de voet en zullen U dan ook nog verder informeren omtrent de verdere gang van zaken.

Het Bestuur

Nieuwsbericht delen

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn