Zoek

Covid 19 update: opschorting van de judolessen

Beste Judoka’s, beste Ouders,

Sinds het begin van de Corona-crisis, hebben wij als club steeds getracht een veilige middenweg te vinden zodat wij onze sport zouden kunnen blijven beoefenen.

Spijtig genoeg moeten wij op dit ogenblik vaststellen dat de heropflakkering van Covid-19 waarschijnlijk niet op 1-2-3 zal opgelost zijn; meer nog, steeds meer negatieve berichten bereiken ons omtrent de verdere evolutie van het virus.  Waarschijnlijk zullen in de volgende dagen van de overheid uit bijkomende maatregelen genomen worden doch wijzelf wensen daar niet op te wachten.   Rekening houdend met de specifieke kenmerken van onze sport, die hoe dan ook een contactsport is, zien we ons dan ook verplicht U mede te delen dat de judotrainingen met onmiddellijke ingang worden opgeschort.

Deze beslissing werd door Het Bestuur met spijt in het hart genomen doch wij denken dat dit voor iedereen momenteel meest aangewezen (veiligste) oplossing is. Op dit ogenblik hebben wij nog geen enkel idee wanneer wij zouden kunnen herstarten doch wij volgen dit van nabij op en wij zullen U zeker op de hoogte houden.

Wij hopen dan ook dat U deze uitzonderlijke situatie begrijpt en dat U onze beslissing hieromtrent steunt.

Het Bestuur

Nieuwsbericht delen

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn