Zoek

COVID-19 Update

Beste leden,

Wij zijn zeer positief geweest en hadden gedacht om vanaf 06 mei terug op te starten. In praktijk is dat niet mogelijk en dit niet alleen omwille van de algemene maatregelen ingevolge het Corona-virus maar evenzeer door de maatregelen die op lokaal niveau genomen zijn.

Wij hebben namelijk de melding ontvangen van de Gemeente Lebbeke dat, ingevolge de coronamaatregelen, het College van Burgemeester en Schepenen beslist heeft om geen verhuringen meer te laten doorgaan in de gemeentelijke lokalen tot eind juni 2020.

Hiermee rekening houdend, dienen wij U dan ook te melden dat wij ten vroegste zouden kunnen herstarten op vrijdag 03 juli.  Ondertussen hebben wij ook als Bestuur reeds beslist dat wij in de verlofperiode (indien mogelijk) zouden training geven en dit op de normale dagen maar één groep d.w.z iedereen van 19.00 H tot 20.15 H.  Natuurlijk op voorwaarde dat tegen die tijd, de maatregelen versoepeld zijn.

Dank voor het begrip,
sportieve groeten,

Het bestuur

Nieuwsbericht delen

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn