Zoeken

Herstart trainingen vanaf 01/07/2021 – vakantieregeling

Het is zover : we kunnen herstarten.  Normaal gezien lassen we in de vakantie een rustperiode in maar we hebben genoeg gerust en gaan door.  Dit onder andere om de +13jarigen de kans te geven, na méér dan een jaar zonder judo, terug rustig te herbeginnen. 

Enkele belangrijke zaken daaromtrent :

  1. Trainingen gaan door op woensdag en vrijdag maar de groepen worden (enkel tijdens de vakantieperiode) samengevoegd.  Dit wil zeggen dat iedereen welkom is om te trainen en dit van 19.30 H tot 20.30 H (opgelet : het zijn enkel leden van de eigen club die kunnen deelnemen aan de trainingen).  Indien zou blijken dat we toch met teveel op de mat zouden staan, kunnen we nog altijd splitsen.
  1. Als Bestuur beseffen we ook dat er een ganse periode géén training geweest is voor de + 13 jarigen (de – 13 hebben wél kunnen verder doen).  Daarom hebben wij besloten om een financiële tegemoetkoming te doen naar de +13 jarigen toe (een gedeelte van vorig seizoen is ook ‘in het water gevallen’ en er was door de meesten toch lidgeld betaald voor een gans seizoen (2020/2021).

De tussenkomst bestaat erin dat wij aan de +13 jarigen, die qua vergunning dit jaar komen te vervallen, automatisch een gratis verlenging gaan toekennen voor één seizoen.  Praktisch wil dit zeggen dat judoka’s +13 die bijvoorbeeld dienen te hernieuwen in september 2021, niet dienen te betalen en door ons automatisch worden hernieuwd tot september 2022.  Het lidgeld omvat ook de verzekering en ook daar hoeft U zich géén zorgen over te maken : bij de +13 wordt deze verzekering door de club betaald zodat U in feite één seizoen volledig gratis kan trainen en dit als compensatie voor de voorbije periode.  Nogmaals, enkel voor de + 13 en natuurlijk ook enkel voor de hernieuwingen in 2021 (dus dit is niet geldig voor diegenen die in 2020 reeds geen lidgeld meer betaald hebben en natuurlijk ook niet toepassing voor nieuwe leden die nu pas instappen).

Er zijn nog enkele praktische schikkingen doch daaromtrent zullen wij aan de leden nog via een aparte mail berichten. 

Nieuwsbericht delen

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn