Zoek

Club

Judoclub Kohoro Kwai Lebbeke bestaat sinds 2015 reeds 50 jaar. “Het Ontmoetingscentrum” te Wieze is sinds vele jaren onze vaste stek op woensdag- en vrijdagavond. In 2008 ging onze feitelijke vereniging over naar vzw. Tevens geniet onze club een officiële erkenning als sportclub, in overeenstemming met de besluiten van de Vlaamse regering inzake erkenning van sportverenigingen, en daarenboven zijn we erkend door de Gemeentelijke Sportdienst te Lebbeke.
Vanaf 1 september 2013 mogen wij ons “Jeugdvriendelijke Judoclub VJF” noemen en bijhorend kwaliteitslabel gebuiken als beloning voor onze kwalitatieve jeugdwerking. Het label is een garantie vanuit de VJF dat onze club aan de vereiste criteria voldoet om van een minimale kwaliteit ten aanzien van onze (jeugd)leden te kunnen spreken.